Twee fotoboeken

Twee fotoboeken die ik voor de V.G.V.Z. mocht fotograferen

Sinds 1 januari 1976 ben ik lid van de Vereniging van Geestelijk verzorgers in Zorginstellingen. Het is een beroepsvereniging die voortdurend in beweging is. Logisch, want hoe snel verandert de gezondheidszorg wel niet? Toen ik met werken begon, lag de gemiddelde patiënt rond de 14 dagen in het ziekenhuis. Toen ik in mei 2011 met pre-pensioen ging, was dat rond de 3 ½ dag.

Door mijn hobby’s fotografie en het verzamelen van fotoboeken van Nederlandse fotografen merkte ik hoe weinig foto’s er van ons dagelijks werk waren. Mijn vakvereniging gaf mij de ruimte en het kapitaal om een fototentoonstelling van 35 zwart-wit foto’s te maken: ‘Vele Gezichten Van Zorg, geestelijke verzorging in beeld’. Met nog een aantal nieuwe foto’s kwamen deze in onderstaand boek, uitgegeven door Kok in kampen. Het was voor mij grotendeels een soloproductie. Dit in tegenstelling tot het tweede boek over geestelijke verzorging.

hans dornseiffen
Voor vele foto’s uit dit boek: ga naar betreffend sub-mapje!

De tentoonstelling van deze foto’s toerde zo’n zeven jaar door allerlei Nederlandse Centra van Gezondheidszorg.

 

Een tweede boek:

Beelden van Zorg, geestelijke verzorging zichtbaar gemaakt

Door de snelle ontwikkelingen binnen de zorg ( o.a. buiten de muren van de instelling leven en werken, bezuinigingen, professionalisering) en met alle veranderingen in het vak van geestelijk verzorger ( o.a. ontkerkelijking, andere levensvisies, professionalisering, meer vrouwelijke collega’s) kwam rond 2005 de behoefte op naar een nieuwe fotoserie en een nieuw boek.

Opnieuw ging ik  ruim een jaar bij collega’s van verschillende levensvisies in de verschillende zorginstellingen fotograferen. Een team van collega’s begeleidde het project en we vroegen aan insiders de teksten te schrijven. Aangezien geestelijk verzorging directe raakvlakken heeft met samenleving,  vroegen we minister-president Jan Peter Balkenende (politiek), Yvonne van Gilse (directeur cliëntenorganisatie) en Roger van Boxtel ( voorzitter Raad van bestuur ziektekostenverzekering Menzis) ook voor een artikel in dit fotoboek. Dat deden ze graag en uiteindelijk kwam er op 9 juni 2008 een prachtig boek met een fototentoonstelling van 13 grote foto’s uit. Kijk daarvoor in het sub-mapje ‘Beelden van Zorg’.

Slot

Als ik op deze twee boeken / projecten terugkijk, voel ik meteen de warmte van de dankbaarheid: dat ik dit (ondanks mijn drukke werk en mijn gezinsleven) heb mogen doen. Ik heb in al die jaren zóveel lieve / betrokken / ontroerende / professionele collega’s mogen ontmoeten! Ik mocht zóveel van hen leren, dat ik dit in mijn eigen werkkring van ziekenhuis en verpleeghuis kon implementeren. Ik ontmoette zóveel vertrouwen bij collega’s en hun patiënten / cliënten, want het valt niet mee als iemand in hele persoonlijke en ‘gewijde’ situaties jou staat te fotograferen.

Die dankbaarheid voelde ik ook vanuit de vereniging. Op 22 juni 2011 mocht ik ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de vereniging een lezing met vele foto’s houden. Opnieuw kwam een boek (Zinnig verband, veertig jaar Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen) uit, waar ik bij elk hoofdstuk een symbolische foto (soms uit mijn archief) mocht plaatsen.

Daar werd ik ook tot erelid van de vereniging benoemd. Een grote eer.