Doop van Nikolaas

Nikolaas Nicolaas ikoon icoon

De doop van Nikolaas

Drie dagen na zijn geboorte stond Nikolaas uit eerbied voor God rechtop in de doopvont. Hij moet dus wel een bijzonder kind zijn! Zijn moeder (helemaal rechts) houdt zich van schrik vast aan zijn vader. Deze bedekt zijn handen als teken van eerbied. De diaken en de bisschop wijzen naar Nikolaas. Ootmoedig kruist de blote Nikolaas zijn handen voor zijn borst. Hij kijkt wat timide naar de bisschop, die hem doopt. Het geheel speelt zich af in de kerk – te zien aan de vijf torentjes met de kruisen van het gebouw.

Het getal ‘drie’ is een trinitair (van de H. Drie-eenheid) element in verschillende legenden rond hem: Nikolaas heeft drie zakjes goud in het huis van de drie meisjes gegooid, drie burgers en later drie generaals worden door zijn ingrijpen van de dood gered en dan is er nog de legende van de drie vermoorde studenten, die uit de pekelton tot leven worden gewekt.