Religieuze afbeeldingen

Religieuze afbeeldingen

Hoeveel eeuwen proberen mensen al iets uit te drukken van wat eigenlijk onzichtbaar is: het goddelijke. ‘Als ziende het Onzienlijke’.

Elke generatie heeft zijn eigen fascinatie en elke eeuw legt zijn eigen accenten. Maar vaak zie je toch de belangrijkste christelijke feesten voorbij komen en ook ‘het laatste oordeel’.   Tot 100 jaar geleden lag daar het accent: niet wat we op aarde meemaken is belangrijk, maar of we wel toegelaten worden in het leven na dit leven: in de hemel. Hel en hemel, goed en kwaad, gehoorzaamheid en zonde… Er is al die jaren – in welk geloof dan ook – heel wat afgetobd…

bijbel
Abraham offert Izaak, Palermo mozaïek
hans dornseiffen
Schepping van Eva uit een rib van Adam, Palermo mozaïek
hans dornseiffen
Besnijdenis van Jezus, Sicilië
hans dornseiffen
De biechtvader wordt omgekocht, Sicilië
hans dornseiffen
La Sagrada Familia in Barcelona
hans dornseiffen
La Sagrada Familia in Barcelona
hans dornseiffen
La Sagrada Familia in Barcelona
hans dornseiffen
Begrafenis van Stefanus
hans dornseiffen
Doop van Jezus in de Jordaan
hans dornseiffen
Begrafenis van Stefanus, fresco uit 1100
hans dornseiffen
Zwartebroek Veluwe – Herder met zijn schapen
hans dornseiffen
Maria met Jezus, Malta
hans dornseiffen
Gebedssnoeren in een van de moskeeën van Side Turkije
hans dornseiffen
Bovenkant grafkruis: God ziet alles
hans dornseiffen
De Drie-ene-God, kerk in het Engadin Zwitserland
hans dornseiffen
Souvenirshop in een pelgrimsplaats in Zwitserland
hans dornseiffen
De levensweg van man en vrouw , begraafplaats Zwitserland
hans dornseiffen
Kruis langs een almweg, Gschnitz in Oostenrijk
hans dornseiffen
Beeldengroep boven de ingang van een kathedraal: laatste oordeel
hans dornseiffen
Het laatste oordeel: goed en kwaad worden gewogen
hans dornseiffen
Het opstaan van de doden bij het laatste oordeel
hans dornseiffen
Laatste oordeel; de duivel blaast het hellevuur nog wat extra aan…
hans dornseiffen
Glimlachende engel
hans dornseiffen
De engel van het laatste oordeel blaast op zijn hoorn
hans dornseiffen
Laatste oordeel. goed of kwaad? De engel en de duivel leiden de goede en de kwade naar zijn/haar laatste bestemming…
hans dornseiffen
Laatste oordeel, de tocht naar de hel, de bek van het beest. Let op het vermanend vingertje van de engel naar de toeschouwer…
hans dornseiffen
Laatste oordeel, op weg naar de hemel. De rechtvaardigen krijgen hun zegekroon
hans dornseiffen
Pinksteren; de vurige tongen van de H. Geest
hans dornseiffen
Bewerken van de wijngaard
hans dornseiffen
Adam en Eva eten van de appel in het Paradijs – de slang had Eva verleid
hans dornseiffen
Vlucht van de H. Familie naar Egypte
hans dornseiffen
De schepping van Eva uit een rib van Adam
hans dornseiffen
De schepping van Eva uit een rib van Adam. God zegent Eva
hans dornseiffen
De drie wijzen uit het oosten met hun ster bij Herodes
hans dornseiffen
Jozef krijgt in een droom te horen dat hij met zijn gezin naar Egypte moet vluchten
hans dornseiffen
Izaak zegent zijn zoon Jacob (Gen. 27)
hans dornseiffen
Abraham wordt (zedig onder een deken) besneden (Gen.17)
hans dornseiffen
De bruiloft van Kana – Jezus zegent het water in de kruiken dat in heerlijke wijn verandert
hans dornseiffen
St. Nicolaas als beschermheilige van de zeevaarders
hans dornseiffen
Eva op een steunbalk van een huis in Bayeux
hans dornseiffen
Petrus met de sleutel van de hemelpoort in zijn hand
hans dornseiffen
Geboorte van Jezus, Combourg France
hans dornseiffen
Mont St. Michel, jonge non met pelgrim in gesprek
hans dornseiffen
Mont St Michel, opstanding van de doden: Christus bevrijdt de doden uit hun graven
hans dornseiffen
Mont St Michel, verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs
hans dornseiffen
Kindermoord in Bethlehem
hans dornseiffen
Geboorte van Jezus
hans dornseiffen
Jezus helpt zijn vader Jozef in de timmermanswerkplaats
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: geboorte van jezus
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne, Judas met geldbuidel
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: laatste avondmaal, rechts Judas met zijn geldbuidel in de hand
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: de graflegging
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: de opgestane doden komen bij Christus voor hun oordeel. Erachter grijnst de duivel
hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: geboorte van Jezus
hans dornseiffen
Kruis op bergpunt bij Jerzens in het Ötztal in Oostenrijk
hans dornseiffen
Bronovo Ziekenhuis – Glas in lood, de (vredes)duif van Noach
hans dornseiffen
Bronovo Ziekenhuis – Glas in lood, trouw = fides
hans dornseiffen
Ark van Noach in Artis
hans dornseiffen
Joodse bruiloft – het stuktrappen van een glaasje  bij huwelijksviering
hans dornseiffen
Grafcrypte van H. Willibrord
hans dornseiffen
Priester brengt de H. Communie aan een zieke
hans dornseiffen
Devotiekruis in de buurt van Wallendorf Duitsland
hans dornseiffen
De barmhartige Samaritaan
hans dornseiffen
Jezus in de Hof van olijven
hans dornseiffen
Kruisafname, museum in Madrid
hans dornseiffen
Kaarsje opsteken in de buurt van Saas Grund Zwitserland
hans dornseiffen
De goede Herder, plafondstuk in Zwitserland
hans dornseiffen
De geboorte van Jezus
hans dornseiffen
Pelgrimsstempel in een kerk
hans dornseiffen
Kindermoord in Bethlehem – Parijs – op bevel van herodes
hans dornseiffen
Geboorte van Jezus – Maria weet het even niet…
hans dornseiffen
Reims, Een bisschop wordt vermoord – kunt u het niet door de vingers zien?
hans dornseiffen
Het oordeel van Salomon, kerk in Reims
hans dornseiffen
De ladder van Jacob naar de hemel, kerk in Reims (looddraad in steen)
hans dornseiffen
Judas hangt zichzelf op
hans dornseiffen
God spreekt Adam in het paradijs
hans dornseiffen
Vlucht van de H. Familie naar Egypte
hans dornseiffen
De aanbidding van de drie koningen
hans dornseiffen
De drie wijzen krijgen in een droom van een engel te horen niet langs Herodes te gaan
hans dornseiffen
Drie muzikanten – kapiteel van een pilaar
hans dornseiffen
Steniging van Stefanus
hans dornseiffen
Abraham wil Izaak offeren. Een engel houdt zijn zwaard tegen en geeft een lam om te offeren
hans dornseiffen
Laatste oordeel; de kwaden worden naar de muil van de hel geleid
hans dornseiffen
Kapiteel:  Mozes gooit het graan van Gods Woord in de molen en Paulus vangt het op
hans dornseiffen
Bisschop wordt uit een toren geworpen en gedood
hans dornseiffen
David en Goliath
hans dornseiffen
Salomé toont het afgehakte hoofd van Johannes de Doper
hans dornseiffen
Gebedshoekje in een kapelletje in Zwitserland
hans dornseiffen
Maria Magdalena kust de hand van de dode Jezus
hans dornseiffen
Ingang boven kerk
hans dornseiffen
Kruisweg van Jezus
hans dornseiffen
Gevangenneming van Jezus met de Judaskus
hans dornseiffen
Judas verraadt Jezus, die het afgehakte oor geneest.
hans dornseiffen
God de Vader met de wereldbol in zijn hand
hans dornseiffen
De goede week in Andalusië
hans dornseiffen
De goede week in Andalusië
hans dornseiffen
Symbolische uitbeelding van het Laatste avondmaal bij een bakker in Ronda
hans dornseiffen
De goede week in Andalusië
hans dornseiffen
De goede week in Andalusië
hans dornseiffen
Doopkapel in Mijas Andalusië
hans dornseiffen
Ark van Noach, Palermo mozaïek