Nikolaas wordt tot diaken gewijd

Nikolaas Nicolaas ikoon icoon
Nikolaas wordt tot diaken gewijd

Nikolaas wordt tot diaken gewijd

Natuurlijk speelt zich  dit allemaal binnen de kerk af: te zien aan de vijf torentjes met kruis. Twee bisschoppen en twee diakenen wijden Nikolaas tot diaken. Ootmoedig, haast verlegen, houdt Nikolaas zijn rechterhand voor zijn borst. Alle andere handen wijzen naar hem. Wat er op het papiertje boven het hoofd van Nikolaas staat, kan ik tot nu toe niet ontcijferen.