Foto’s van Hageveld ná 1967

Van enkele oud-Hagevelders kreeg ik foto’s van hun verblijf op het internaat. De foto’s zijn zoveel mogelijk op jaar geordend.

1968 – RD de Reus met de plakkers- Foto: Ko van Nieuwkerk
1968 – Verplicht meenemen: lepel en vork – foto Ko van Nieuwkerk
1968 – Kerstmaaltijd grote kant- Foto: Ko van Nieuwkerk
1971 – Mijn moeder komt mij brengen op Hageveld – Foto: Ko van Nieuwkerk
1972 – Johan de Graaf, Martien Visser, Ko van Nieuwkerk, Rein Swart- Foto: Ko van Nieuwkerk
1972 – Op het Landje -honkbal gym bij Ben Holleboom – Foto: Ko van Nieuwkerk
1972 – Rond – lerarencorps- Foto: Ko van Nieuwkerk
1972 – Tea-time na de lessen op internaat met Ko van Nieuwkerk, Jacques Commander, Hans van Erk en Marnix – Foto: Ko van Nieuwkerk
1972 – Johan de Graaf, Martien Visser, Ko van Nieuwkerk, Rein Swart- Foto: Ko van Nieuwkerk
1972 – Eindjaar- foto Ko van Nieuwkerk
1973 – Eindjaar – foto Ko van Nieuwkerk