Nikolaas: zijn tweede zes levensbeelden

In bijgaande submapjes zijn zes afbeeldingen besproken die van zijn vita-ikoon komen. De verhalen beginnen in het midden van zijn leven en eindigen met zijn dood en als laatste met het verhuizen van zijn stoffelijke resten van Myra naar Bari.

Ook als de mapjes geschreven zijn, zal ik mogelijk nog het een en ander later toevoegen.