Nikolaas, Bisschop van Myra

Sinterklaas Nicolaas Nikolaas en burgemeester Femke Halsema in Amsterdam Zuid-Oost
Sinterklaas en burgemeester Femke Halsema in Amsterdam Zuid-Oost

Al heel wat jaren mag ik als ‘hulpsinterklaas’ mij inzetten om velen een gezellige middag te geven: in Woon- Zorgcentrum Groenelaan in Amstelveen, maar ook bij kinderen in Amsterdam Zuid-Oost. Het zijn de keren dat ik als pastor even bisschop mag worden. Het sinterklaasfeest moet immers ook een ‘viering’ zijn.

Op internet is veel over het sinterklaasfeest te lezen; helemaal over de ‘pietendiscussie’. Dit artikel zal aan de hand van mijn vita-ikoon van Nikolaas vooral over de ‘historische’ Nikolaas van Myra gaan. Lezers, die zich echt willen verdiepen in deze materie, raad ik aan om het boek ‘Nikolaas van Myra en zijn tijd’ van A. Blom, uitgeverij Verloren Hilversum 1998 er naast te leggen.

In 1970 heeft de Rooms Katholieke kerk de bezem door de lijst met officiële heiligen binnen de kerk gehaald. Helaas viel Nikolaas af… Gelukkig zit het DNA van Nikolaas diep verstopt in het christelijk geloof en het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit ooit zal verdwijnen. In het orthodoxe geloof in Rusland bestaat de uitspraak: “Als God dood zou gaan, maken we Nikolaas tot God”. God, Christus, de Moeder Gods en Nikolaas bewegen zich bij velen op hetzelfde niveau in het geloof.

Maar wie was die man in Myra en welke verhalen en wonderen worden aan hem toegedicht? In bijgaande submappen wordt het een en ander over hem verteld.

Sinterklaas Nikolaas Nicolaas woon- zorgcentrum Groenelaan Amstelveen
Sinterklaas op de Groenelaan, met Marianne Boelen, Sinterklaas, roetveeg-piet ‘Monique’ en een van de lieve kindertjes