Reunie 2017

Reünie op zaterdag 8 juli 2017: 200 jaar Hageveld

Op de voortreffelijk georganiseerde reünie ter gelegenheid van 200 jaar Hageveld sprak ik klasgenoten die ik 50 jaar geleden voor het laatst gezien had!

Om mijn website niet te ’traag’ te maken zijn alle foto’s verkleind. Zie je misschien ondertitels die niet kloppen (alles speelde zich meer dan 50 jaar geleden af en ik heb ook mijn ‘seniorenmomentjes’…) laat het me dan – via contact –  aub even weten!

Ik vind het jammer dat ik sommige mensen amper gesproken heb. Heel kort wissel je wat herinneringen uit – maar aan de vraag: ‘Hoe is het nú met je?’ kom je niet of nauwelijks toe. Zou het misschien een idee zijn om elkaar over ’n jaar of twee als klas weer te ontmoeten? Ben Dieker was al bezig om alle e-mailadressen te verzamelen. Sommigen hebben mij toegezegd om hun oude Hageveld-foto’s toe te sturen. Die komen dan in de mapjes ‘Hageveld foto’s schooljaar ….’

Leuk om weer zoveel goede mensen gezien / gesproken te hebben!

Hans

Dankzij Siem van Diepen een groepsfoto met Dirk Dekker

Onder v.l.n.r.: Pim van der Tas — Paul van der Linden — Siem van Diepen — Klaas van Vlaanderen — Dirk Dekker — Pjotr / Piet Kuilboer

Boven v.l.n.r.: Hans Dornseiffen — Han Duin — Peter Eyking — Matthieu Karel — André Lemmers — Ben Dieker — Co Jong — Nico Heuer — Kees Kok — Hannes Weel — Thom Dekkers — Ren (van Schrojenstein) Lantman

hageveld hans dornseiffen
Siem van Diepen roept ons op om een groepsfoto te maken
hageveld hans dornseiffen
Dankzij Siem van Diepen een groepsfoto met Dirk Dekker
hageveld hans dornseiffen
Nico Heuer, André Lemmers, Peter Eyking, Co Jong, Klaas van Vlaanderen en zijn partner
hageveld hans dornseiffen
Klaas van Vlaanderen in gesprek met Nico Heuer. Op de achtergrond Matthieu Karel en Han Duin
hageveld hans dornseiffen
(v.l.n.r.) Thom Dekkers, Hannes Weel, Ren (van Schrojenstein) Lantman, Dirk Dekker en Kees Kok
hageveld hans dornseiffen
Klaas van Vlaanderen naast Dirk Dekker – het was een plezier om Dirk Dekker te ontmoeten
hageveld hans dornseiffen
Thom Dekkers, ?  en Jan Kroon
hageveld hans dornseiffen
?, Jan Kroon en Nico Heuer
hageveld hans dornseiffen
Thom Dekkers en Klaas van Vlaanderen
hageveld hans dornseiffen
Klaas van Vlaanderen, Siem van Diepen en Peter Eyking
hageveld hans dornseiffen
Ren (van Schrojenstein) Lantman, Klaas van Vlaanderen, zijn partner en Peter Eyking
hageveld hans dornseiffen
Hannes Weel, Gert Zwemmer en Peter Eyking
hageveld hans dornseiffen
Hannes Weel, Gert Zwemmer, Peter Eyking, Pim van der Tas en Matthieu Karel
hageveld hans dornseiffen
Hageveld vanaf de voormalige Cour
hageveld hans dornseiffen
Hageveld vanaf de voormalige Cour
hageveld hans dornseiffen
Oude boom op de voormalige Cour
hageveld hans dornseiffen
Gang leslokalen voormalige Grote kant
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Grote kant – deuren naar recreatiezalen van de 5e en 6e klas
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Grote kant – deur naar recreatiezaal van de 6e klas
hageveld hans dornseiffen
Klaslokaal voormalige Grote kant
hageveld hans dornseiffen
Trap naar slaapzaal Grote kant – achter de pilaar stond een kast voor aankopen als tandpasta, schoensmeer, wc-papier waar je altijd zélf voor moest zorgen, enz.
hageveld hans dornseiffen
Trap naar slaapzaal Grote kant – achter de bijzondere witte deur was een rommelhok met schoonmaakspul: o.a. zaagsel met terpentijn om stof te vegen – de open deur was de kapper
hageveld hans dornseiffen
De koepel, vanuit de kapeltuin
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Grote kant – deur tussen de aula en de klaslokalen
hageveld hans dornseiffen
Voormalige achteringang van Hageveld. Alles werd verwarmd via de stoker: eerst met kolen, toen stookolie en later gas.
hageveld
Dirk Dekker in gesprek met Leo Fluitman – foto Ren Lantman
hageveld hans dornseiffen
Ren (van Schrojenstein) Lantman en Klaas van Vlaanderen
hageveld
Pim van der Tas, Ben Dieker en Sjaak Steur – foto Ren Lantman
hageveld
De ‘kist’ aan de Grote kant – vroeger om bij regenachtig weer droog te ‘luchten’ na het eten en de les – foto Ren Lantman
hageveld
Bij het bruggetje vóór Hageveld: (v.l.n.r.) Piet Vriend, Sjaak Steur en Hans Dornseiffen – foto Ren Lantman
hageveld hans dornseiffen
Voormalige zusterskapel
hageveld hans dornseiffen
Voormalige achteringang van het kleinseminarie en internaat Hageveld. Rechts onder werden de ‘speskoffertjes’ door de expedities gebracht
hageveld hans dornseiffen
Voormalige achteringang van Hageveld – de bodes brachten hier onze ‘spes-koffertjes’ – met schone was en je had de ‘hoop = spes’ dat er ook lekkers en fruit in zat. Je moest zelf voor je fruit zorgen.
hageveld hans dornseiffen
Tegenwoordige hoofdingang College Hageveld – in 1960 bevonden zich daar de (smerige en vaak verstopte) toiletten voor de klassen 1 en 2
hageveld hans dornseiffen
Trap Kleine kant naar vroegere slaapzaal
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Kleine kant – deur tussen refter en klaslokalen
hageveld hans dornseiffen
Voormalige leslokalen Kleine kant vanuit de kapeltuin
hageveld hans dornseiffen
Zicht op de kapel vanuit het raam van de trap naar de slaapzaal Kleine Kant
hageveld hans dornseiffen
Trap naar voormalige slaapzaal Kleine kant
hageveld hans dornseiffen
Trap naar de slaapzaal Kleine kant
hageveld hans dornseiffen
Metalen knopjes op de trapleuning zodat je er niet op je billen vanaf kon schuiven – waren er ook al in 1960.
hageveld hans dornseiffen
Trap vanaf de slaapzaal van de voormalige Grote kant
hageveld hans dornseiffen
Gang leslokalen Grote kant
hageveld hans dornseiffen
Trap naar de slaapzaal Grote kant
hageveld hans dornseiffen
Trap naar slaapzaal van de voormalige Kleine kant
hageveld hans dornseiffen
Dichtgemetselde deur van de voormalige slaapzaal van de Kleine kant – achter de geopende deur waren vroeger de douches – beneden en boven
hageveld hans dornseiffen
Gang klaslokalen Kleine kant
hageveld hans dornseiffen
Verkooptentoonstelling van portretten van leerlingen en leraren getekend in de 80er jaren door Willem Snitker. Mark Snitker groet Hillebrand de Lange. Zie ook mijn sub-map van Hageveld over Willem Snitker. Daarin kan je veel van die portretten van leraren en leerlingen zien!
hageveld hans dornseiffen
Verkooptentoonstelling van portretten van leerlingen getekend door Willem Snitker
hageveld hans dornseiffen
Deur van klaslokaal Kleine kant
hageveld hans dornseiffen
Klaslokalen Kleine kant met boven de voormalige slaapzaal Kleine kant
hageveld hans dornseiffen
Een wijdingsteken van de vroegere kapel in het zandsteen van een van de pilaren
hageveld hans dornseiffen
Vloer van de voormalige kapel
hageveld hans dornseiffen
Wenteltrap (ronde toren) naar het koor van de kapel – op de 1e etage links was 50 jaar geleden de ziekenboeg – later de crèche
hageveld hans dornseiffen
Verbindingsgang tussen Grote kant en de sacristie van de kapel
hageveld hans dornseiffen
Deel van de vloer van de voormalige kapel
hageveld hans dornseiffen
Nisje voor ampullen met miswijn en water, te gebruiken bij het privé vieren van de Eucharistie in de kapel
hageveld hans dornseiffen
Naast het voormalige hoofdaltaar is een trapje naar de sacristie en brandkast
hageveld hans dornseiffen
Vloer van voormalig hoofdaltaar
hageveld hans dornseiffen
Vloer van het voormalige hoofdaltaar
hageveld hans dornseiffen
Plafondschildering van Huib Luns
hageveld hans dornseiffen
Kapiteel onder de tekst in de kapel: ‘Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie’
hageveld hans dornseiffen
Kapel bovenkant / plafond van het hoofdaltaar
hageveld hans dornseiffen
Heilig Hartbeeld dat vroeger op de cour tussen de kastanjebomen in een nis vóór de sacristie /kapel/crypte stond
hageveld hans dornseiffen
Vloer van voormalig hoofdaltaar
hageveld hans dornseiffen
Paul van der Linden, Matthieu Karel en Hannes Weel
hageveld hans dornseiffen
Paul van der Linden, Piet / Pjotr Kuilboer, Matthieu Karel, Kees Kok en Hannes Weel
hageveld hans dornseiffen
Hannes Weel, Siem van Diepen en Paul van der Linden
hageveld hans dornseiffen
Hannes Weel, Siem van Diepen, Paul van der Linden en een klein stukje Matthieu Karel
hageveld hans dornseiffen
Matthieu Karel fotografeert ’terug’.
hageveld hans dornseiffen
Piet / Pjotr Kuilboer in gesprek met Dirk Dekker
hageveld hans dornseiffen
De immer belangstellende Dirk Dekker – bij velen heeft hij een warm plekje in hun hart
hageveld hans dornseiffen
Ruim 800 mensen kwamen naar de reünie. Ze luisteren naar het openingswoord van de rector in de vroegere kapel
hageveld hans dornseiffen
Gang bij de klaslokalen van de Grote kant richting cour
hageveld hans dornseiffen
De ‘kist’ aan de Grote kant – bij regen kon je daar al wandelend onder ‘luchten’
hageveld hans dornseiffen
Deur / achterkant van de gymzaal
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Grote kant met links recreatiezaal van de 6e klas – rechtsonder de recreatiezaal van de 5e klas en daarboven de slaapzaal
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Grote kant – deur van recreatiezaal 3e en 4e klas
hageveld hans dornseiffen
Voormalig bordes Grote kant
hageveld hans dornseiffen
Voormalig bordes Grote kant en recreatiezaal 6e klas
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Grote kant – studiezalen
hageveld hans dornseiffen
Voormalige Grote kant – toiletten ( met het bordje ‘silentium’) 3e en 4e klas met daarachter de gymzaal
hageveld hans dornseiffen
Op de begane grond de recreatiezaal van de 6e klas – daarboven het ‘Slobje’ met kleine kamertjes waar o.a. Hans van Erk heeft gewoond
hageveld hans dornseiffen
Op de begane grond de voormalige Bibliotheek en er boven de vroegere lerarenkamers van o.a. rd Deroy en rd Bruin
hageveld hans dornseiffen
De weg naar de Hageveldse begraafplaats – bij de verbouw van de kapel is deze een tijdlang een Kruisweg geweest
hageveld hans dornseiffen
Ingang begraafplaats Hageveld
hageveld hans dornseiffen
Grafsteen van Bart van der Spek – in 1972 mijn stagebegeleider in het OLVG, later collega geestelijk verzorger/pastor
hageveld hans dornseiffen
Grafsteen van Jacques Bloem, econoom en hopman van de verkennerij waar ik vaandrig bij was
hageveld hans dornseiffen
Grafsteen van rd Deroy, mijn leraar Frans die daarvoor La Vie Catholique Illustré gebruikte
hageveld hans dornseiffen
Markus waar vroeger ‘het eilandje’ lag met troeplokaal. Nu verbonden met een bruggetje
hageveld hans dornseiffen
Vijver bij de hoofdingang waar ik 1966 – 1967 als ‘Gamma-leerling’ veel op voorntjes viste
hageveld hans dornseiffen
Blik op hoofdingang
hageveld hans dornseiffen
Hageveld – als je na de vakantie of (later) na een weekend hier naar binnen ging, zuchtte je bij het woord ‘Porta Caeli’ = de hemelpoort…
hageveld hans dornseiffen
Bij de hoofdingang van Hageveld – Ren (van Schrojenstein) Lantman
hageveld hans dornseiffen
Linker vleugel Hageveld – boven en onder de kamers van de ‘heren’ – beneden de econoom, boven o.a. rd Jac Vos pr. en Dirk Braakman
hageveld hans dornseiffen
Huis van de tuinman – links van het hoofdgebouw
hageveld hans dornseiffen
Linker vleugel van Hageveld met zicht op het zusterklooster
hageveld hans dornseiffen
Bijgebouwen van Hageveld – links van het hoofdgebouw met er in: ’n troeplokaal verkennerij en rechts de koets en het paard van Dirk Dekker. Vroeger was er een slagerij en troeplokaal voor verkenners
hageveld hans dornseiffen
Klooster van de zusters – links hun kapel
hageveld hans dornseiffen
Deur van het klooster van de zusters
hageveld hans dornseiffen
Achterzijde linker vleugel Hageveld – met boven kamers van o.a. Jan Duin en Gé Geukers. Op zolder hadden de ‘nimfen’ hun kamer – onder de hoede van de zusters
hageveld hans dornseiffen
Groepsfoto van een deel van de zesde klas in 1967
hageveld
Studiezaal in voormalige slaapzaal- foto Ren Lantman
hageveld www.hans dornseiffen
Kist aan de grote kant verbouwd tot crèche – foto Ren Lantman
Slaapzaal verbouwd tot studiezaal – foto Ren Lantman
Pad om de cour heen – foto Ren Lantman
Pim van der Tas met een oud fotoboek – foto Ren Lantman
Een hartelijk weerzien – soms na 50 jaar – midden op de foto Tom Dekkers – foto Ren Lantman
Studiezaal boven in de koepel – foto Ren Lantman
In de oude studiezaal van de tweede klas was een expositie van tekeningen van leerlingen van Willem Snitker – foto Ren Lantman