Leven op Hageveld

Zicht op Hageveld vanaf het Heemsteeds kanaal

De foto’s die ik dankzij Hannes Weel mag publiceren, zijn gesorteerd over de verschillende studiejaren: 1960 – 1967. Het laatste mapje heb ik maar ‘Jaartal (on)bekend’ genoemd, waarin ik een aantal foto’s heb geplaatst waar ik geen tijdsbeschrijving van heb. Er zitten natuurlijk ook wat dubbele foto’s tussen. Kijk vooral ook in mijn ‘Fotoarchief 1960 – 1967’.

1961 02 00 carnaval op de kleine kant

1961 – 02 – 13 Josef in Dothan (Vondel)

1960 00 00 de ‘Domini’ – zesdeklassers – komen uit hun eigen bos

21 november 1960 Hannes eerste vriendengroepje

1961 06 00 zesde klas afscheidsfoto op bordes

1961 06 00 wandelen met RD Vreeburg

1961 06 00

1962 – wandelen buiten de muren van Hageveld in het park Groenendaal (nog met zwembad met ijskoud ‘natuurwater’)

grote kant

1962 – 03 – 04 Tweede klasse feest met wapen en vlag van de klas ‘Fortitudo’

1962 00 00 gymzaal, de kist grote kant, nieuwe Markus (-WC), slaapzaal grote kant en de koepel

1962 03 00 2e klas-feest

1962 03 00 2e klas-feest

1962 03 00 Wim Adolfs als ‘Catootje’ toneel 2e klas-feest

1962 03 04 toneel tweede klasse feest met Gerard Schoutsen en Rob Mascini

1962 03 04 2e klasse feest voetbalwedstrijd Fortitudo – HBC

1962 03 04 voetbalteam 1e klas

1962 03 06 carnaval aan de kleine kant

1962 Binnenweg van Heemstede

1962 Minerva-Theater Heemstede

1962 Grote Zaal Minerva Theater Heemstede

1962 05 22 RD Deroy 25 jaar priester wordt via de oprijlaan ingehaald

1962 05 22 RD Deroy 25 jaar priester, toegesproken door regent C. Henning. Achteraan RD Leo Wenneker

1962 06 06 uitgaansdag tweede klassers

1962 verkennerskamp in Oosterbeek

1962 verkennerskamp in Oosterbeek

1962 06 06 verkennerskamp Oosterbeek

1962 verkennerskamp in Oosterbeek

1962 06 00 demonstratie gymnastiek en trampoline door Klaas Boot op het Landje

1962 06 21 ouderdag

1962 ouderdag aan de grote kant

1962 06 29 voetbalteam 3e klas

1962 07 08 afscheidsfoto van de 6e klas die naar Warmond ging

1962 – 1963 bordes grote kant en de toiletten met het bordje ‘Silentium’

1962 09 12 komst nieuwe regent Hupperetz, toegesproken door econoom RD Straathof

1962 10 11 voor het eerst tv-kijken, opening 2e Vaticaans Concilie

1962 10 00 ontgroening derde klas

1962 10 00 ontgroeningsoptocht

1962 10 28 ontgroening in de aula met de muziek van Danse macabre…

de villa, in 1960 – 1961 sliepen hier nog 30 leerlingen. In 1961 ging klein seminarie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout pas open

1962 12 24 sneeuw met Kerstmis, graflaan – richting kerkhof

1962 10 28 verzoeningsfeest na afloop van de ontgroening

de koepel in de sneeuw

1962 11 26 24 uur tv met ‘Open het dorp’

1962 – 12 24 kerstmis met Hageveld in de sneeuw

1962 12 24 kerstmis, de begraafplaats in de sneeuw

1963 01 27 Sjaak Laurent viert zijn verjaardag op de kamer van Aboena Sanders

1963 05 00 wandeling met RD Meershoek

1963 05 00 wandeling 2e klassers

1963 06 10 uitgaansdag 3e klasgroep

1963 06 10 naar zee met RD Dirk Dekker

1963 06 10 uitgaansdag 2e klassers

1963 06 10 uitgaansdag 2e klassers Wapenmuseum in Leiden

1963 06 21 sportdag

1963 – zomer

1963 10 00 installatie bestuur 6e klas

1963 10 20 inspectie van de derde klas die ontgroend wordt

1963 10 20 ontgroening

1963 10 20 slotdag ontgroening

vernieuwde studiezaal 3e en 4e klas

vernieuwde studiezaal 3e en 4e klas

1963 10 27 voorstelling ‘een kleintje simmenarie’

1963 11 27 gezelligheid in de boekbinderij

1964 01 26 Oosterse mis met aboena Sanders

1964 06 09 Botlekgebied bij werf van Verolme

1964 06 09 Botlekgebied bij werf van Verolme

1964 06 09 aan het strand

1964 06 09 aan het strand

1964 06 09 aan het strand1964 06 09 uitgaansdag 4e klassers – haven Rotterdam

1963 06 00 eindexamenklas

1964 06 21 op bezoek bij Kees Out

1964 07 03 op de cour

1964 08 00 samen op vakantie

1964 08 00 groepje aankomende 5e klassers met Dirk Dekker onderweg naar Burgsahr

1964 08 00 groepje aankomende 5e klassers met Dirk Dekker onderweg naar Burgsahr

1964 08 00 groepje aankomende 5e klassers met Dirk Dekker verkoeling zoekend in de Bach

1964 10 04 vergadering ontgroening ‘snotvotten’

1964 10 18 ontgroeningsrechtbank

1964 10 29 feestje bij Jaap de Boer na toneel “Als de klok waarschuwt”

1964 12 05 Sinterklaas

1964 12 05 Sinterklaas

1964 12 05

1964 12 04 Sinterklaas bij de 5e klas

1965 04 00 – op de brandtrap van de grote kant

1965 04 00 – op de brandtrap van de grote kant

1965 04 11 Palmpasen in de vernieuwde kapel – nu met verwarming onder de zitbanken

1965 04 11 Palmpasen in de vernieuwde kapel – nu met verwarming onder de zitbanken . Het hoofdaltaar is afgebroken

1965 04 11 Palmpasen in de vernieuwde kapel – nu met verwarming onder de zitbanken

1965 05 16 priesterfeest RD Henk van Duin

1965 05 16 priesterfeest RD Henk van Duin – mogelijk op de’bisschopskamer’

1965 06 13 afscheid eindexamenklas

1965 07 00 aankomende 5e klassers met Dirk Dekker naar de Eifel

1965 07 00 RD Dirk Dekker met aankomende 6e klassers op vakantie

1965 10 12

1965 10 00 ontgroening van de 3e klas – daarna is deze afgeschaft

1965 10 00 ontgroening van de 3e klas

1965 10 00 ontgroening van de 3e klas

1965 10 00 laatste ontgroening van de 3e klas

1965 10 00 laatste ontgroening van de 3e klas

1965 10 00 laatste ontgroening van de 3e klas

1966 00 00 toneel ‘Becket of de eer van God’

1966 00 00 toneel ‘Becket of de eer van God’

1966 00 00 toneel ‘Becket of de eer van God’

1965 10 00 een feestelijke refter

toneel over een kardinaal

toneel over een kardinaal – eindelijk mochten vrouwen meespelen…

toneel over een kardinaal – eindelijk mochten vrouwen meespelen…

toneel

alle deelnemers aan het toneelstuk

1965 12 25 Kerstmis refter

1966 01 23 diner 6e klasfeest Laetare met regent Hupperetz

1966 01 23 diner 6e klasfeest Laetare – Richard Langemeijer spreekt

1966 01 23 “Laetare”- feest zesde klas: borrel met de 5e-klassers
1966 03 08 Gerard van het Reve – gast op een literaire avond

1966 04 08 Jan Koeleman moet extern

1966 04 30 – ons voetbalelftal

1966 04 30

1966 06 03 de koopman van Venetië

1966 06 03 de koopman van Venetië

1966 06 03 de koopman van Venetië

1966 06 03 de koopman van Venetië

1966 06 03 de koopman van Venetië

1966 06 05 – afzwaaiende 6e klas – mogelijk naar Groot Seminarie Warmond

1966 08 00 op de pastorie bij RD Dirk Braakman, vakantiepastor op Ile de la Seine, bij St Denis bij Parijs
1966 08 00 op de pastorie bij RD Dirk Braakman, kijken naar een bokswedstrijd in Parijs

1966 10 20 G.K. van het Reve met ezel – Hij was met vriend op een literaire avond op Hageveld geweest

1966 10 24 foto 6e klas, niet meer op bordes maar in de recreatiezaal

1966 10 24 foto 6e klas, niet meer op bordes maar in de recreatiezaal

1966 10 24 foto 6e klas, niet meer op bordes maar in de recreatiezaal

1966 12 03 sinterklaas

1966 12 00 rondvoeren van de ‘big’ over de cour

1966 12 28 – nieuwe kledinglijn voor Hagevelders?

1966 12 00 het tonen van de ‘big’= spaarpot voor het Laetarefeest van de 6e klas

1966 12 00 het tonen van de ‘big’= spaarpot voor het Laetarefeest van de 6e klas

1966 12 00 het tonen van de ‘big’= spaarpot voor het Laetarefeest van de 6e klas

1966 10 15 wijding van RD Zwartkruis tot Bisschop van Haarlem

1967 01 22 Laetarefeest (van origine een feest halverwege het priesterschap)

1967 01 22 Laetarefeest – natafelen

1967 01 22 Laetarefeest – natafelen

1967 01 22 Laetarefeest – natafelen

1967 01 22 Laetarefeest – het diner

1967 01 22 Laetarefeest – literaire middag

1967 01 22 Laetarefeest – literaire middag

1967 01 22 Laetarefeest – het diner

1967 01 22 Laetarefeest – het diner

1967 01 22 Laetarefeest – het diner

1967 01 22 Laetarefeest – het diner

1967 01 22 Laetarefeest – het diner

1967 01 22 Laetarefeest – opvoeren van cabaret ‘de prinses en de zwijnenhoeder’

1967 01 22 Laetarefeest – zingen van een lied

1967 01 22 Laetarefeest – literaire middag

1967 01 22 Laetarefeest – lunch met de ouders

1967 01 22 Laetarefeest – lunch met de ouders

1967 01 22 Laetarefeest – lunch met de ouders

1967 05 07 de ‘kelnerstafel’

1967 00 00 Ruard Jansen in de recreatiezaal van de 5e en 6e klas

1967 00 00 de ‘Paarse zaal’, waar ‘bloedraad’ gehouden werd en waar hopelijk het diploma in ontvangst werd genomen