Religieuze afbeeldingen

Religieuze afbeeldingen

Hoeveel eeuwen proberen mensen al iets uit te drukken van wat eigenlijk onzichtbaar is: het goddelijke. ‘Als ziende het Onzienlijke’.

Elke generatie heeft zijn eigen fascinatie en elke eeuw legt zijn eigen accenten. Maar vaak zie je toch de belangrijkste christelijke feesten voorbij komen en ook ‘het laatste oordeel’.   Tot 100 jaar geleden lag daar het accent: niet wat we op aarde meemaken is belangrijk, maar of we wel toegelaten worden in het leven na dit leven: in de hemel. Hel en hemel, goed en kwaad, gehoorzaamheid en zonde… Er is al die jaren – in welk geloof dan ook – heel wat afgetobd…

bijbel
Abraham offert Izaak, Palermo mozaïek

 

hans dornseiffen
Schepping van Eva uit een rib van Adam, Palermo mozaïek

 

hans dornseiffen
Besnijdenis van Jezus, Sicilië

 

hans dornseiffen
De biechtvader wordt omgekocht, Sicilië

 

hans dornseiffen
La Sagrada Familia in Barcelona

 

hans dornseiffen
La Sagrada Familia in Barcelona

 

hans dornseiffen
La Sagrada Familia in Barcelona

 

hans dornseiffen
Begrafenis van Stefanus

 

hans dornseiffen
Doop van Jezus in de Jordaan

 

hans dornseiffen
Begrafenis van Stefanus, fresco uit 1100

 

hans dornseiffen
Zwartebroek Veluwe – Herder met zijn schapen

 

hans dornseiffen
Maria met Jezus, Malta

 

hans dornseiffen
Gebedssnoeren in een van de moskeeën van Side Turkije

 

hans dornseiffen
Bovenkant grafkruis: God ziet alles

 

hans dornseiffen
De Drie-ene-God, kerk in het Engadin Zwitserland

 

hans dornseiffen
Souvenirshop in een pelgrimsplaats in Zwitserland

 

hans dornseiffen
De levensweg van man en vrouw , begraafplaats Zwitserland

 

hans dornseiffen
Kruis langs een almweg, Gschnitz in Oostenrijk

 

hans dornseiffen
Beeldengroep boven de ingang van een kathedraal: laatste oordeel

 

hans dornseiffen
Het laatste oordeel: goed en kwaad worden gewogen

 

hans dornseiffen
Het opstaan van de doden bij het laatste oordeel

 

hans dornseiffen
Laatste oordeel; de duivel blaast het hellevuur nog wat extra aan…

 

hans dornseiffen
Glimlachende engel

 

hans dornseiffen
De engel van het laatste oordeel blaast op zijn hoorn

 

hans dornseiffen
Laatste oordeel. goed of kwaad? De engel en de duivel leiden de goede en de kwade naar zijn/haar laatste bestemming…

 

hans dornseiffen
Laatste oordeel, de tocht naar de hel, de bek van het beest. Let op het vermanend vingertje van de engel naar de toeschouwer…

 

hans dornseiffen
Laatste oordeel, op weg naar de hemel. De rechtvaardigen krijgen hun zegekroon

 

hans dornseiffen
Pinksteren; de vurige tongen van de H. Geest

 

hans dornseiffen
Bewerken van de wijngaard

 

hans dornseiffen
Adam en Eva eten van de appel in het Paradijs – de slang had Eva verleid

 

hans dornseiffen
Vlucht van de H. Familie naar Egypte

 

hans dornseiffen
De schepping van Eva uit een rib van Adam

 

hans dornseiffen
De schepping van Eva uit een rib van Adam. God zegent Eva

 

hans dornseiffen
De drie wijzen uit het oosten met hun ster bij Herodes

 

hans dornseiffen
Jozef krijgt in een droom te horen dat hij met zijn gezin naar Egypte moet vluchten

 

hans dornseiffen
Izaak zegent zijn zoon Jacob (Gen. 27)

 

hans dornseiffen
Abraham wordt (zedig onder een deken) besneden (Gen.17)

 

hans dornseiffen
De bruiloft van Kana – Jezus zegent het water in de kruiken dat in heerlijke wijn verandert

 

hans dornseiffen
St. Nicolaas als beschermheilige van de zeevaarders

 

hans dornseiffen
Eva op een steunbalk van een huis in Bayeux

 

hans dornseiffen
Petrus met de sleutel van de hemelpoort in zijn hand

 

hans dornseiffen
Geboorte van Jezus, Combourg France

 

hans dornseiffen
Mont St. Michel, jonge non met pelgrim in gesprek

 

hans dornseiffen
Mont St Michel, opstanding van de doden: Christus bevrijdt de doden uit hun graven

 

hans dornseiffen
Mont St Michel, verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs

 

hans dornseiffen
Kindermoord in Bethlehem

 

hans dornseiffen
Geboorte van Jezus

 

hans dornseiffen
Jezus helpt zijn vader Jozef in de timmermanswerkplaats

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: geboorte van jezus

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne, Judas met geldbuidel

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: laatste avondmaal, rechts Judas met zijn geldbuidel in de hand

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: de graflegging

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: de opgestane doden komen bij Christus voor hun oordeel. Erachter grijnst de duivel

 

hans dornseiffen
Uitgebreide kruiswegstaties in Bretagne: geboorte van Jezus

 

hans dornseiffen
Kruis op bergpunt bij Jerzens in het Ötztal in Oostenrijk

 

hans dornseiffen
Bronovo Ziekenhuis – Glas in lood, de (vredes)duif van Noach

 

hans dornseiffen
Bronovo Ziekenhuis – Glas in lood, trouw = fides

 

hans dornseiffen
Ark van Noach in Artis

 

hans dornseiffen
Joodse bruiloft – het stuktrappen van een glaasje  bij huwelijksviering

 

hans dornseiffen
Grafcrypte van H. Willibrord

 

hans dornseiffen
Priester brengt de H. Communie aan een zieke

 

hans dornseiffen
Devotiekruis in de buurt van Wallendorf Duitsland

 

hans dornseiffen
De barmhartige Samaritaan

 

hans dornseiffen
Jezus in de Hof van olijven

 

hans dornseiffen
Kruisafname, museum in Madrid

 

hans dornseiffen
Kaarsje opsteken in de buurt van Saas Grund Zwitserland

 

hans dornseiffen
De goede Herder, plafondstuk in Zwitserland

 

hans dornseiffen
De geboorte van Jezus

 

hans dornseiffen
Pelgrimsstempel in een kerk

 

hans dornseiffen
Kindermoord in Bethlehem – Parijs – op bevel van herodes

 

hans dornseiffen
Geboorte van Jezus – Maria weet het even niet…

 

hans dornseiffen
Reims, Een bisschop wordt vermoord – kunt u het niet door de vingers zien?

 

hans dornseiffen
Het oordeel van Salomon, kerk in Reims

 

hans dornseiffen
De ladder van Jacob naar de hemel, kerk in Reims (looddraad in steen)

 

hans dornseiffen
Judas hangt zichzelf op

 

hans dornseiffen
God spreekt Adam in het paradijs

 

hans dornseiffen
Vlucht van de H. Familie naar Egypte

 

hans dornseiffen
De aanbidding van de drie koningen

 

hans dornseiffen
De drie wijzen krijgen in een droom van een engel te horen niet langs Herodes te gaan

 

hans dornseiffen
Drie muzikanten – kapiteel van een pilaar

 

hans dornseiffen
Steniging van Stefanus

 

hans dornseiffen
Abraham wil Izaak offeren. Een engel houdt zijn zwaard tegen en geeft een lam om te offeren

 

hans dornseiffen
Laatste oordeel; de kwaden worden naar de muil van de hel geleid

 

hans dornseiffen
Kapiteel:  Mozes gooit het graan van Gods Woord in de molen en Paulus vangt het op

 

hans dornseiffen
Bisschop wordt uit een toren geworpen en gedood

 

hans dornseiffen
David en Goliath

 

hans dornseiffen
Salomé toont het afgehakte hoofd van Johannes de Doper

 

hans dornseiffen
Gebedshoekje in een kapelletje in Zwitserland

 

hans dornseiffen
Maria Magdalena kust de hand van de dode Jezus

 

hans dornseiffen
Ingang boven kerk

 

hans dornseiffen
Kruisweg van Jezus

 

hans dornseiffen
Gevangenneming van Jezus met de Judaskus

 

hans dornseiffen
Judas verraadt Jezus, die het afgehakte oor geneest.

 

hans dornseiffen
God de Vader met de wereldbol in zijn hand

 

hans dornseiffen
De goede week in Andalusië

 

hans dornseiffen
De goede week in Andalusië

 

hans dornseiffen
Symbolische uitbeelding van het Laatste avondmaal bij een bakker in Ronda

 

hans dornseiffen
De goede week in Andalusië

 

hans dornseiffen
De goede week in Andalusië

 

hans dornseiffen
Doopkapel in Mijas Andalusië

 

hans dornseiffen
Ark van Noach, Palermo mozaïek