Home Mail Login

Laatste Nieuws

Op zoek naar informatie over Michel van Overbeeke? Klik met de muis op de ets van Michel van Overbeeke !

Zoek je contact? Klik met de muis op het kleine envelopje in de groene balk, rechts boven.

Reünie op Hageveld 2017 - zie de foto's!

Willem Snitker heeft prachtige portretten getekend - zie Hageveld!

Ik zou het leuk vinden als je zou willen reageren. Ik ben bijv. op zoek naar foto's van kleinseminarie Hageveld 1960 - 1967. 

Vast bedankt voor de reactie! 

 

 U bevindt zich op: Hageveld foto's schooljaar 1960 - 1967 > Laetarefeest op 22 01 1967

Laetare 22 januari 1967

 

Uitnodigingsbrief

Op 4 december 1966 sturen Sjaak Laurent, prefect van de klas en Hannes Weel, als tweede man achter Sjaak Laurent, een brief naar de ouders van de zesdeklassers. Er wordt benadrukt, dat het Laetarefeest in de loop van de jaren is veranderd. Was het vroeger hét feest halverwege de studie voor het priesterschap, tegenwoordig is het wat anders - schrijft Sjaak Laurent. “Maar het openbreken van het seminarie heeft ertoe geleid dat men deze reden (halverwege het priesterschap)  wat uit het oog verloren heeft en het “Laetare”-feest louter is gaan zien als het laatste, volgens sommigen zelfs enige, grote feest hier op Hageveld: een beetje ter afsluiting van de zes jaar dat wij hier geweest zijn, al moet het eindexamen dan nog komen.”

De dag zelf

Op zondag 22 januari 1967 vierden wij óns klassefeest Laetare. Niets bijzonders - het Laetarefeest was in de zestiger jaren op Hageveld nog een vaste traditie. Maanden ervoor hadden we in de kelder reclamewerk (voor de Katholieke Illustratie en de Bond Zonder Naam) ‘gestoken / in enveloppen gedaan’ en in totaal - een voor ons formidabel bedrag van - f.1500,= bijeen gespaard. Op Laetare zelf konden daarom de koks van - meen ik - restaurant Groenendaal in de Groenelaanse keuken aan de slag. Op het feestmenu stond zelfs zwezerik - daar had ik nog nooit van gehoord. Met een grote hoeveelheid wijn werd het 'n dag, die zich nog dagen liet voelen...

Onze klas was er één, die vele tradities van het interne studentenleven afsloot - de grote veranderingen waren gaande.

In 1967 werd Groot Seminarie Warmond gesloten en werd de theologieopleiding geconcentreerd in ‘de grote stad’, in Amsterdam op de Katholieke Theologische Hogeschool.

In het boekje ‘Laetare’ dat op 22 januari 1967 uitkwam, staat een goede samenvatting wat er die zes jaar aan vooraf was gebeurd. Verderop zal dit gepubliceerd worden.


Een erg 'hippe' geloofsbelijdenis onder de kerkdienst van laetare - de 'beatmis' kwam er aan!

 

 

Klasgenoten

Peter Eyking, Pim van der Tas, André Lemmers, Wim Adolfs, Paul van der Linden, Jan Dam, Jaap Vlaar, Matthieu Karel, Frans van Galen, Siem van Diepen, Hans Dornseiffen, Hans Weel, Jan van Ophem, Kees Kok, Piet Kuilboer, Ron Helsloot, Sjaak Laurent, Jozef Verheggen, Ren Lantman, Hein Claessen, Ton van Zomeren, Ben Dieker, Walter Overkamp, Nico Essen, Klaas van Vlaanderen, Jan Kroon, Co Jong en Wim Stevens. Sjek Vlaming ontbrak op de foto. Als ‘primeur’ woonde hij extern.

Mentor van de klas: Wim Klück.

In het ‘Lied ter ‘s Heren eer’ worden de toenmalige ‘Heren ; benoemd: J. Vos, pr., Sanders, Jan Duin, Gerard Weel, Siem Groot, Braakman, Kramer, van Duin, prefect Backx, Meershoek, Dirk Dekker, Deroy (Derrie), Leo Wenneker, Henk Laan, De Boer pr., De Reus, Mentor Wim Klück, Sjaak Bloem en regent Geukers.

Kort en dus gebrekkig overzicht van zes jaar Hageveld

1961 / 1962 - eerste klas

8 september 1961 aankomst - 87 man - prefect Geukers - surveillant Backx - voor het eerst zonder de studenten uit Zuid Holland - er kwam een radio, dankzij de bond zonder naam, in de leeszaal - na drie weken ging de nieuwe Marcus open - treurspel ‘Aias’ van Sophocles - laatste jaar van Henning;  Mis van Mozart; speech van Jan Koeleman op het bordes bij het 40-jarig priesterfeest van Henning - 25 jarig priesterfeest van Deroy.

 

1962 / 1963 - tweede klas

85 man - prefect Geukers - surveillant Backx - nieuwe regent Hupperetz - erbij kwamen: Kees Kok, Pit Fuchs, John Loerakker, Hans v.d. Broek, Joop Lautenschütz, Jaap Room - opening van het Concilie - TV kwam - in december werd klasseprefect Jos Tenholter met 60 stemmen, secretaris John Loerakker, penningmeester Ren Lantman - 25 jarig priesterfeest Straathof - 14 februari Tweedeklasfeest “Magna est Veritas et praevalebit”, cadootje etc. - ijsbaan Dirrik - Sacramentsdag (ouderdag): onweer.

 

1963 / 1964 - derde klas

65 man - subregent De Waard, surveillant Dekker - erbij kwamen: Ton van Zomeren, Hans Weel, André Lemmers, Sjaak Laurent - oude studiezaalbanken - Valkestijn weg; Quant kwam - klasseprefect Ren Lantman, secretaris Kees Verweij (tot 28 november) van 28 november tot 25 december prefect Kees Verweij. secretaris Jozef Verheggen - vanaf 25 december prefect Jozef Verheggen, secretaris Ben Rijpkema - ontgroening 16 t/m 20 october - “goffers” - sinterklaasfeest achterin de aula - 22 november Backx gekozen tot klasseheer - Kennedy vermoord - uitgaansdag naar Botlek en strand - Sacramentsdag: speech van Dekker (na rumoer in de Priem) “Mannen, de boot is an...”- angina-epidemie - Carnaval verzorgd; prins Carnaval Kees Kok - 17 - 18 november  feest van Geukers en de Waard - Wüst naar Hoorn - 25 jarig priesterfeest Bruin “Je suis un prêtre très heureux” - 40 jaar Hageveld; cabaret van Schut.

 

1964 / 1965 - vierde klas

40 man - prefect Backx - (De Waard weg), surveillant Bloem - vrije studie voor 5 en 6 - koffie ‘s avonds - mis in de recreatiezaal - aula als kapel - fiets en weekend - toneel “De opvolger” - 24 october zelf ontgroenen - “Als de klok waarschuwt - donderspeech in leeszaal van Backx “sabotage” - ‘erbij’: Louis Crombeen, Siem van Diepen - prefect Ren Lantman - toneeldag ‘Baas Ubu’ - uitgaansdag Den Helder (Marine) - strand - In de ‘Vergulde Karper’ te Rustenburg - 12 1/2 jarig priesterfeest van Meershoek (Warmonds studentencabaret) - Bruin naar Muiden - weggingen: Hans v.d. Broek, Jacob de Jong, André Rijnders en Jaap Room.

 

1965 / 1966 - vijfde klas

Prefect van Sante - vernieuwde kapel - adoratie afgeschaft - facultatieve mis - bijbellezing - Schut weg, Quant weg, Jonker kwam - prefect Ren Lantman - secretaris Ben Rijpkema - begin literaire vergaderingen, feestvergadering - erbij kwamen Jaap Vlaar, Wim Stevens, Ron Helsloot, Jack Vlaming (eerste ‘extern’ - ging weg Pit Fuchs - toneel ‘Sauls Dood’ en ‘De Koopman van Venetië - van Sante weg - Dekker invallend - Geukers hulpregent, Bloem prefect 1 en 2 - Klück surveillant 3 en 4 - Straathof weg - eerste literaire happening - 5e klas-koepel.

 

1966 / 1967 - zesde klas

Hupperetz weg naar Alkmaar - ‘regent’ Geukers - Jonker weg, Groot kwam, Deroy weg - moderator Klück, assistent De Reus - prefect Sjaak Laurent, 2e man Hans Weel - bromfietsen, zoutvaatjes, schemerlampen, nog meer vrijheid - ‘steken’ - ging weg: Peter Hulsbosch - ontgroening afgeschaft - ‘Grotekant-feest’ - promotie Meershoek - 12 1/2 jaar priesterfeest jac Vos pr. - vóór kerstmis al naar huis - klein feestje voor Sjaak Laurent: Laetare!

 

 

Zie ook de andere foto's bij 'Hageveld 1967'