Home Mail Login

Laatste Nieuws

Op zoek naar informatie over Michel van Overbeeke? Klik met de muis op de ets van Michel van Overbeeke !

Zoek je contact? Klik met de muis op het kleine envelopje in de groene balk, rechts boven.

Reünie op Hageveld 2017 - zie de foto's!

Willem Snitker heeft prachtige portretten getekend - zie Hageveld!

Ik zou het leuk vinden als je zou willen reageren. Ik ben bijv. op zoek naar foto's van kleinseminarie Hageveld 1960 - 1967. 

Vast bedankt voor de reactie! 

 

 U bevindt zich op: afscheidsviering

Hiernaast staan mapjes met teksten die u mogelijk aanspreken en die u bij het afscheid kunt gebruiken.

 

Inleiding

Met veel enthousiasme was ik bijna 36 jaar katholiek geestelijk verzorger / r.k. pastoraal werker in Verpleeghuis / Woonzorgcentrum Groenelaan en in het Ziekenhuis Amstelland, alle twee in Amstelveen.

Begin september 2011 heb ik van beide huizen afscheid genomen en ging met pré-pensioen. In die 36 jaar mocht ik voorgaan in honderden afscheidsvieringen.

Ik blijf het elke keer als iets heel bijzonders ervaren, wanneer mensen mij vragen behulpzaam te zijn bij het maken van een uniek en vooral een persoonlijk afscheid. 

Het samen maken van zo'n dienst roept vele emoties en herinneringen op. Daar is bij de voorbereiding - wat mij betreft - alle tijd en ruimte voor. Door die herinneringen en verhalen van de familie krijg ik een beeld van de overledene, ook al heb ik deze soms nooit in leven gezien of gesproken. Die sfeer van het gesprek met de familie en de verhalen die ik over de overledene hoor, probeer ik zoveel mogelijk in mijn eigen woorden te verwerken. De mooiste opmerking die ik na een dienst hoorde, was: "Goh, ik heb nooit geweten, dat u de overledene zó goed kende!"  Ik had toen die overledene nooit gezien of gesproken...

Vandaar dat ik altijd aan de familie vraag wat zij zélf zou willen doen. Meestal is er wel iemand die een stukje van het levensverhaal van de overledene op papier wil zetten. Mocht men dit liever niet zélf voorlezen, dan kan ik dit namens de schrijver / schrijfster doen. Wil de familie liever dat ik het hele afscheid leid, is dit natuurlijk geen probleem. Door mijn ervaring kan ik allerlei ideeën en suggesties aanreiken. In de keuze van de muziek, symbolen en de teksten kan veel van wat de familie op het oog heeft, doorklinken.

Maar er is natuurlijk meer mogelijk. Als je lid bent van een koor, kun je vragen of enkele koorleden iets zouden willen zingen. Samen muziek maken tijdens het afscheid (veel kleinkinderen hebben muzikale talenten) schept ook een bijzondere band. Een boekje, waarin teksten / tekeningen van de kleinkinderen / leuke anekdotes / foto's / gedichtjes / specifieke uitspraken van de overledene staan, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te maken...

Het is mijn uitgangspunt dat de familie zélf de mate van 'religiositeit' van het afscheid bepaalt. Er móet niets - dat wil zeggen: de familie en de aanwezigen 'moeten' zich tijdens de dienst zo prettig mogelijk voelen. Het is hún afscheid, in hún woorden en met hún symbolen: dus respectvol, verdiepend, persoonlijk en integer.

Via mijn bijdrage hoop ik een goede sfeer te scheppen en enige 'verdieping' aan te brengen. Het afscheid van een (lief) medemens roept immers allerlei 'trage' vragen op. 'Wat is de zin van het leven? Waarom doet het zo'n pijn om afscheid te nemen? Zullen wij elkaar ooit weerzien? Ik had hem / haar nog zoveel willen zeggen...'

De oeroude symbolen van de katholieke kerk kunnen 'dragers van wijsheid' zijn en tegelijkertijd een plek geven aan het onontkoombare  feit dat 'we stof zijn en tot stof zullen wederkeren'. 

Als de familie dit wil, kan ik vanuit het christelijk / het katholieke geloof  de hoop en het vertrouwen aanreiken, dat de dood niet het laatste woord heeft en dat je mag geloven dat er een 'land achter de horizon van ons menselijk bestaan' is. Als je durft te geloven dat de Schepper onze wereld en alles wat wij weten, heeft gemaakt, waarom zou je dan ook niet mogen geloven, dat de Eeuwige óók een totaal - voor ons - ondenkbare, ándere werkelijkheid geschapen heeft, waar de geest van een mens ná zijn dood mag verblijven?

Ik verwijs graag naar de mogelijkheid om zelf te zoeken naar de meest inspirerende teksten / gedichten / gebeden die links bovenaan deze pagina zijn aan te klikken.